EMNER

Afstumpet syn

GROSBØLL:På hovedbiblioteket i Århus ligger for tiden en lille folderm "Henrettelserne i Skæring den 2. december 1943". Forsiden prydes af et smukt farvefoto af mindestenen på Skæring Hede med navnene på de henrettede. Ved stenen ses to kranse med rød-hvide-blå bånd. 113 danskere blev i 1943-45 henrettet af de tyske eksekutionspelotoner. Blandt de første henrettelser, der fandt sted i Danmark under krigen, var henrettelsen af fem frihedskæmpere 2. december 1943 på Skæring Hede ved Århus. I dag - 60 år efter - er det forstemmende at se, hvad der optager sindene i Danmark. Ikke blot udtaler en præst, Thorkild Grosbøll, Taarbæk, at han ikke tror på Gud, men han tilføjer: "Gud er død, og det er godt". Lige så gudsbespotteligt er hans udsagn om Jesus: "Jesus var et mentalt hittebarn, hvis overspændte mor bildte ham ind, at han var guddommelig". Disse stærkt blasfemiske udtalelser, hvormed Grosbøll har stemplet sig selv, står i skærende kontrast til nogle ord i afskedsbreve fra frihedskæmperne, der blev henrettet på Skæring Hede. De skriver til forældrene bl. a.: "Jeg har nu til morgen fået besked på, at jeg skal dø... jeg tager det roligt, for jeg har givet hele mit liv i Guds hånd..." "Mor og far, jeg går rank og rolig ind i evigheden, jeg ved jo, at blot man tror på Gud, da har man intet at frygte..." "Jeg kan dø rolig. Jeg har lige været til altergang. Guds vilje ske..." "Jeg har lige talt med en tysk præst, og mor, du skal vide, at jeg går i døden som en troende mand, jeg ved, at vi engang skal mødes igen, og så er det hele ikke så svært. Jeg kommer til at tænke på det lille vers: "Kæmp for alt, hvad du har kært". Gud være med jer alle...". Frihedskampen var også en kamp for den ytringsfrihed, som en dansk præst nu benytter til at besudle sit eget - kirkens - hus. De mange ord, heraf megen teologisk tågetale, der i den sidste tid er blevet sagt og skrevet af den gudløse Thorkild Grosbøll og hans meningsfæller, må forstumme over for afskedsordene fra frihedskæmperne, der troede - til det sidste. Hvad Thorkild Grosbøll ville have sagt til disse ganske unge landsmænd i deres skæbnetime, behøver vi ikke at spørge om. Med sit afstumpede Gudssyn ville han uvægerligt være kommet til kort ved mødet med deres afklarede syn på liv og død - i Guds hånd.