Gærum

Aftægtskontrakter i Gærum

GÆRUM:Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv holder ordinær generalforsamling mandag 15. marts kl. 19.30. Efter kaffen vil Orla Thomasberg fra arkivet i Ravnshøj fortælle om alderdomsforsorg i 1800-tallet på baggrund af 7 aftægtskontrakter fra perioden 1800-1902. De enkelte kontrakter er meget forskellige - nogle er meget enkle, mens andre er meget detaljerede. De fortæller noget om datidens sociale forhold. Med aftægtskontrakten var den ældre sikret mad, husly og en hæderlig begravelse, hvilket ikke altid var tilfældet for ældre i fattige huse.