Aftale baner vejen for rent vand

Landmand afgiver dyrkningsrettigheder på ejendom i Drastrup

AALBORG:Aalborg Kommune er på nippet til at underskrive en ny aftale, der er med til at sikre aalborgenserne rent drikkevand - også i fremtiden. Byrådet tager mandag stilling til en aftale, der betyder at en landsmand stort set opgiver retten til at dyrke landbrug på 33 hektar jord, der ligger inde midt i et godt 140 hektar stort område i Drastrup/Frejlev, der er omfattet af grundvandsbeskyttelsen. For at sige ja til aftalen bliver landmanden kompenseret med et beløb, der svarer til det, hans ejendom bliver mindre værd. Erstatningens størrelse er ikke offentlig, men der er tale om et beløb i millionklassen. Mæglere på sagen - Vi har haft en statsautoriseret ejendomsmægler til at vurdere ejendommens værdi i dag og ejendommens værdi med de klausuler, der bliver tinglyst, fortæller forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). - Og det ejendommen bliver mindre værd, skal manden naturligvis kompenseres for. Men vi har ikke haft gavekassen fremme. Der kan gøres rede for hver eneste krone, han får. Det er helt nyt land Aalborg Kommune betræder med aftalen. Derfor har man haft adskillige eksperter på banen til at give gode råd. Og derfor har forhandlinger strakt sig over et halvt års tid. I grove træk betyder aftalen, at der på ejendommen ikke må gødes, pløjes og sprøjtes. Landmanden må ikke engang opbevare sprøjtemidler på ejendommen. Og samtidig har kommunen sikret sig forkøbsret, hvis ejendommen sælges til andre end familiemedlemmer. Slut med landbrug - Du kan stort set ikke drive landbrug på ejendommen, slår Mariann Nørgaard fast. - Der bliver højest tale om et hobbylandbrug eller en skovejendom. Hvis ikke det var lykkedes for Aalborg Kommune at indgå en frivillig med landmanden, kunne kommunen istedet via en ekspropriation have pålagt landmanden de rådighedsindskrænkninger, der er nødvendige for at sikre drikkevandet mod forurening med nitrat eller pesticider. Men det blev ikke nødvendigt, og det er Mariann Nørgaard godt tilfreds med. - Jeg foretrækker bestemt, at vi prøver på at få en frivillig aftale. Hun forstår udmærket den frustration der er hos landmand i områder, der på et eller andet tidspunkt risikerer at løbe ind i begrænsninger. - For mange landmænd handler det ikke kun om indtjening. Der er også følelser med i spillet. Måske er familien 3. eller 4. generation på ejendommen, så for dem er det ikke kun et arbejde. Aftalen med landmanden bliver formentlig underskrevet i næste måned, så den kan nå at gælde allerede fra denne vækstsæson. Hermed er der kun en enkelt landmandsfamilie i grundvandsbeskyttelsesområdet, der endnu ikke er lavet en aftale. Men forhandlinger om en sådan er netop gået i gang.