EMNER

Aftale ikke nok

Efter bortrejse nogle dage ser jeg, at Jørgen Lind Thomsen (30.6.) ikke er benovet over mit svar til ham 26.6. Starten på brevvekslingen startede med, at jeg ikke syntes, at aftalen for 2009 mellem KL og regeringen levede op til de forventninger, vi som borgere var lovet, under valgkampen 2007.

Det mente Lind Thomsen til gengæld. Samtidig antyder Thomsen, at mit første indlæg skulle være en kopi af et lignende indlæg sidste år. Da jeg ikke gemmer breve i min pc i flere måneder, har jeg ingen mulighed for at lave kopier. Som tidligere bankdirektør bruger Lind Thomsen en hulens masse tal. Det er der også flere politikere, der ynder at bruge. Vi kender vel alle den faste sætning i både 2006 og 2007: ”Området er netop tilført 500 millioner”. Vi ved som almindelige borgere ikke, om det er meget eller lidt. Men vi ved, at der fortsat mangler midler i det kommunale system til at opretholde den service, som regeringen har lovet os. Og så er vi/jeg ligeglad med de tal, der alligevel intet beviser. Én ting er rigtig: Kommunerne fik lov at beholde den ene milliard, som de havde brugte ”for meget”. Det manglede da også bare, regeringen havde jo lovet service. Selvfølgelig er der da løbende tilført sundhedsområdet flere midler, men vi ved også at en del af dem bruges til private vikar bureauer og private sygehuse, som alle tager højere priser på samme ydelse, end det offentlige, og det er en kedelig udvikling. Jeg forventer ikke som pensionist del i skattelettelserne, men de seneste år, jeg var på arbejdsmarkedet, fik jeg pga. min lave indkomst ikke en øre heller. Men lad det nu ligge. Det er jo ikke mig, det her drejer sig om, men kommunerne. Jeg mener. at det kommunale selvstyre bør genetableres, så den enkelte kommune selv kan beslutte service niveauet. Slut herfra.