EMNER

Aftale med café og bofællesskab forlænges

HJØRRING:Brugerne af Den Blå Sociale Café i Kongensgade - mennesker, der har haft eller stadig har alkoholproblemer - kan sidde stille og roligt og nyde deres formiddagskaffe, selv om Hjørring pr. 1. januar bliver indlemmet i den nye storkommune. Hverdagen bliver efter al sandsynlighed ikke anderledes for dem af den grund, og det gør den efter planen heller ikke for de af brugerne, som samtidig bor i bofællesskabet, der er tilknyttet Blå Kors i Kongensgade. Hjørring Kommune yder årligt et tilskud på godt 1,3 mio. kr., og kommunen plejer også at modtage medfinansiering af amtet. Efter nytår er der ikke noget amt, men kommunen får så i stedet kompensation fra de midler, der udligner mellem stat og kommuner - såkaldte DUT-midler. Foreløbig har kommunen forlænget aftalen med Blå Kors frem til udgangen af 2007.