EMNER

Aftale med Rebildselskabet

Rebild Kommune indgår aftale med Rebildselskabet omkring vilkårene for den årlige kommunale støtte på 80.000 kroner.

Med baggrund i beslutningen om at opretholde et årligt tilskud til Rebildfesten på kr. 80.000, har byrådet besluttet, at der skal en skriftlig samarbejdsaftale med Rebildselskabet vedrørende vilkårene for det økonomiske tilskud. Forvaltningen har afholdt møder med repræsentanter for Rebildselskabet med henblik på at tydeliggøre samarbejdets formål. Økonomiudvalget har godkendt aftalen mellem Rebild Kommune og Rebildselskabet.