Lokalpolitik

Aftale om Nordre Skanse var bindende

Mødereferat afslører kommunalt løftebrud i sagen om den tinglyste udsigt

FREDERIKSHAVN:Et mødereferat fra 1994 afslører, at Frederikshavn Kommune løb fra en aftale med beboerne på Nordre Skanse ved lave ny lokalplan for en del af nordhavnen. Økonomiudvalget har utraditionelt sat lokaplanforslaget for Sandholm Nordvest i venteposition og bedt formand og næstformand i plan- og miljøudvalget, Anders Gram Mikkelsen (S) og Niels Ole Fredborg Nielsen (V), indlede en dialog med beboerne på Nordre Skanse. Direktør Jørgen Giversen, grundejer på Nordre Skanse, har beskyldt kommunen for groft aftalebrud med lokalplanen. Beboerne på Nordre Skanse fik i 1976 tilsagn fra kommunen om, at der ikke måtte etableres forurenende eller støjende industri i lokalplanområdet. Området var dengang en bugt, som lå lige uden for Nordre Skansevillaernes havelåger. På det opfyldte område måtte der endvidere ikke bygges i mere end én etage. Grundejerne lovede til gengæld at undlade at fremsætte erstatningskrav for opfyldningen. Den ny lokalplan vil både tillade, at der etableres industri, som støjer og forurener, og at der bygges i to etager op til 8.5 meters højde. Byggeri i den højde vil tage en del af udsigten fra villaerne på Nordre Skanse. 14. februar 1994 blev der holdt et møde mellem daværende plan- og miljøudvalgsformand Erik Janum og daværende vicestadsdirektør Mikael Jentsch på den ene side og Jørgen Giversen og hans advokat Børge Nielsen på den anden. Det hedder i mødereferatet: "under mødet var parterne enige om, at aftalen var bindende, hvilket kommunen i øvrigt skriftligt havde tilkendegivet forud for mødet, og der var tillige enighed om, at aftalen burde tinglyses." Mødereferatet er udarbejdet af Børge Nielsen. Erik Janum er enig i, at den omtalte aftale er den, der blev indgået i 1976 om områdets begrænsede anvendelse. Og aftalen var altså bindende for kommunen. Aftalens indhold og udformning hæftede han sig ikke så meget ved. Den var indgået før han blev formand for udvalget, og mødets emne var et andet: opbevaring af skibssektioner på arealet. Tinglysningen skete et år senere. Det primære formål med lokalplanen er at få aflyst den otte år gamle deklaration. Janum hilser økonomiudvalgets nye forhandlingslinje velkommen‚ men siger, at han ikke er i tvivl om, at kommunen kan ophæve de restriktioner der ligger på området i dag alene gennem en ny lokalplan.