Aftale om operationer skal lokke ny øjenlæge til

V talte for nøjere juridisk undersøgelse af sag om grå stær operationer

Øje bliver opereret for stær

Øje bliver opereret for stær

VENDSYSSEL:I et par år har amtet søgt at lokke en ny øjenlæge til Vendsyssel. Det ser nu ud til at kunne lykkes med et tilsagn om, at øjenlægen det næste par kommer til at udføre 625 operationer for grå stær. Sagen giver dog stor politisk uenighed, idet Venstre-medlemmerne af regionsrådets forretningsudvalg forgæves har talt for en udsættelse af sagen, indtil juraen i den var nøjere undersøgt. Øjenlægen skal have knap 5700 kr. pr. operation, hvilket er noget over den pris, der tidligere er aftalt, når grå stær operationer har været i udbud. Venstre-medlemmerne af forretningsudvalget stiller spørgsmålstegn ved det lovlige i ikke at sende operationerne i EU-udbud. - Derfor beder vi om, at det juridiske bliver undersøgt. Det er rigtigt nok, at vi mangler en øjenlæge, men man kan også købe guld for dyrt. Og hvis der ikke er et juridisk problem, så mener jeg i hvert fald, at der er et moralsk spørgsmål, siger Venstres gruppeformand i regionsrådet, Niels Kristian Kirketerp. - Det her er et spørgsmål om rekruttering. Vi har længe manglet en øjenlæge i Vendsyssel. Nu har vi chance for at få en, hvis vi også kan tilbyde den pågældende noget at lave. Derfor er vi indstillet på at tilbyde den pågældende at udføre 625 operationer for grå stær. En betingelse for, at øjenlægen etablerer speciallægepraksis er, at han får mulighed for at udføre operationerne. Sådanne aftaler om operationer har vi i øvrigt med andre øjenlæger, siger regionsborgmester Orla Hav (S). Flertal for aftale Et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og radikale og Dansk Folkeparti i regionsrådets forretningsudvalg indstiller nu til regionsrådet, at der laves aftale med øjenlægen om udførelsen af operationerne. Den konservative Per Larsen deltog ikke i forretningsudvalgets møde i går. - Jeg er med på indstillingen om, at vi laver aftalen med øjenlægen, men det er selvfølgelig under forbehold af, at der i et juridisk notat, som vi får senere, ikke dukker noget op, der rent juridisk taler imod at lave en sådan aftale, siger SF’eren Thomas Krog. - Det har været rejst, at det er EU"s udbudsbestemmelser der gælder. Sundhedsområdet har hidtil været undtaget fra EU"s udbudsbestemmelser. Skal vi ind i en langvarig diskussion om, hvorvidt sagen er omfattet af udbudsbestemmelserne, er jeg bange for, at øjenlægen, der er mulighed for etablerer sig i Vendsyssel, smutter, siger Orla Hav. Mariann Geller, der er Venstre-medlem af regionsrådet, har indbragt sagen for Konkurrencestyrelsen. Også i en anden sag om grå stær operationer er hun gået til Konkurrencestyrelsen. Den sag drejer sig om 125 operationer, der i foråret var i udbud. Her kom Skørping Privathospital med det laveste bud. Det var på 5350 kr. pr. operation. Oven i det ville amtet få udgifter til transport. Amtet valgte dog at aflyse udbudsrunden. I stedet blev patienterne stående på venteliste, således at de efter to måneder frit kunne vælge, hvor de ville opereres. Den ordningen kostede amtet ca. 5700 kr. pr. operation, men her kom der ikke ekstraudgifter for amtet til transport. Amtets vurdering var derfor, at den ikke kunne spare noget ved at vælge tilbudet fra Skørping Privathospital.