EMNER

Aftale om social partnerskab

Kommuner og fagbevægelse tager hånd om syge medarbejdere

LØKKEN-VRÅ:Løkken-Vrå Kommune og Kristelig Fagbevægelse har indgået en aftale omklring ”det rummelige arbejdsmarked”. Formålet med aftalen er en positiv og konstruktiv håndtering af sagforløbene, når borgere og medlemmer af Kristelig Fagbevægelse rammes af sygdom. ”Aftale om socialt partnerskab” indgåes ikke bare med Løkken-Vrå men med alle de ni nordligste kommuner i Vendsyssel, oplyser BørgeJensen, faglig konsulent hos Kristelig Fagbevægelse. Hovedformålet med aftalerne er at Kristelig Fagbevægelse og kommunerne skal yde en fælles indsats for at forebygge og forhindre, at lønmodtagerne udstødes af arbejdsmarkedet på grund af sygdom. - Der er åbnet mulighed for en hurtig og til tider uformel kontakt mellem Kristelig Fagbevægelse og den enkelte kommune, når et medlem har brug fordet, siger Børge Jensen. Ligeledes er der skabt en mulighed for i visse tilfælde at støtte og vejlede en lønmodtager, inden denne kommer på sygedagpenge, f.eks. i tilfælde, hvor der er brug for at skifte arbejdsområde. - I tilfælde, hvor skaden er sket, og en person ikke længere kan bestride et ordinært job, håber vi at samarbejdet vil bevirke, at kommunens sagsbehandlingstid bliver så kort som mulig, forklarer Børge Jensen.