Aftale om tilbud til handicappede

JAMMERBUGT:Til årsskiftet nedlægges amterne og institutionerne med tilbud til handicappede overgår i stor grad til kommunerne, herunder den vidtgående specialundervisning. For at kunne løfte den opgave er kommunerne i Nordjylland blevet enige om en aftale om, at allerede visiterede børn og unge bliver i deres nuværende tilbud i de kommende to skoleår. Desuden skal kommunerne hurtigst muligt varsle, hvis de ikke længere vil benytte en anden kommunes tilbud eller oprette sit eget. Men Gunhild Bach Nielsen (B) efterlyste, at brugerne via handicaporganisationerne også blive hørt om deres mening om aftalen. Hun frygter, kommunerne med tiden kan blive nødt til at konkurrere med hinanden på prisen, og det vil gå ud over normeringen i institutionerne og andre kvalitetsparametre. Eva Rytter (S) talte for, at Jammerbugt Kommune skal ville kvaliteten, og Mogens Gade (V) tilsluttede sig, at det lokale handicapråd høres. - Det har vi aftalt, men vi også være realistiske og erkende, at toget kører hurtigt for tiden. Men vi skal have ambitioner om at gøre det lige så godt som amterne på dette område, sagde han. Kim Bennike (DF) sagde, at storkommunen har et team fagfolk, der er garanter for, at kommunen benytter tilbud med kvalitet og ikke blot ser på prisen. - Så må vi bare håbe, at de andre storkommuner har lige så høj moral som Jammerbugt Kommune og ikke begynder at presse institutionerne for at få billigere tilbud, sagde Gunhild Bach Nielsen.