EMNER

Aftale over al forventning

Jeg glæder mig over, at boligaftalen fra marts 2009 har virket over al forventning.

Ét af hovedformålene med denne aftale var netop at sætte gang i byggeriet af nye almene boliger. Først og fremmest glæder jeg mig på vegne af dem, der får mulighed for at flytte ind i en ny bolig. Hvad enten det er ældre eller unge, så tror jeg de fleste kan sætte sig ind i, hvor vigtigt det er at have en bolig, man er glad for. Derfor er jeg også tilfreds med, at det ikke har fået nogen betydning, at S og SF stemte imod aftalen i sin tid.