Aftale på plads for Livø-overfart

[/20 con rød]Miniline skal forsat sejle på ruten mellem Livø og Rønbjerg

RØNBJERG/LIVØ:Rederiet Miniline skal også i fremtiden sejle på ruten mellem Rønbjerg og Limfjordsøen Livø. Det ligger nu fast efter rederiet har slækket på sine krav omkring kompensation. Miniline havde krævet kompensation, fordi det har vist sig at passagertallet er lavere end forudsat i 2000, da der blev indgået en fem-årig kontrakt mellem Livøudvalget og rederiet omkring sejladsen. Rederiet havde krævet at få 122.000 kr. i kompensation, men får 68.000 kr. Nordjyllands amt hæver tilskuddet med 26.250 kr., Løgstør Kommune kommer med 34.750 kr., mens Skov- og Naturstyrelsen betaler ekstra 7.000 kr. - Miniline har accepteret at sejle videre, hvis rederiet får de ekstra 68.000 kr. - og hvis et par andre krav bliver opfyldt, siger Niels Ole Arndt, der er formand for Livøudvalget. Udover tilskuddet på eksta 68.000 kr. får Minilie en kontrakt på 10 år i stedet for en fem-årig kontrakt. De første fem år reguleres kontrakten med den årlige prisfremskrivning plus en procent, mens den de sidste fem år reguleres med den årlige prisfremskrivning. - Den nye aftale betyder, at Miniline får godt 600.000 kr. i årligt tilskud til sejladsen. Den gamle kontrakt udløber med udgangen af september. Slippe for EU-licitation Niels Ole Arndt siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at han er glad for at der nu ligger en aftale omkring den fremtidige sejlads på ruten. - Vi har et enkelt hængeparti, nemlig en ny lov omkring EU-licitationer, der er på vej. Hvis loven ikke når at blive vedtaget, så vi slipper for at skulle udbyde ruten i EU-licitation, så har vi planer om at lave en et-årig kontraktforlængelse med Miniline og vente med den nye aftale indtil den nye lov træder i kraft, siger Niels Ole Arndt.