Aftale på vej mellem SiD og kommunen

Vil samarbejde om sygefravær blandt SiD-medlemmer

PANDRUP:SiD Pandrup har i mere end et år efterlyst, at Pandrup Kommune gik aktivt ind i arbejdet for at få udarbejdet en partnerskabsaftale om sygefravær blandt fagforeningens medlemmer, og nu ser SiD-afdelingens betræbelser ud til at bære frugt, da både socialudvalgsformand Frits Pedersen (S) og socialchef Kai Møller er indstillet på, at aftalen snart skal på plads. På SiD's generalforsamling i sidste uge udtrykte formand Leif Stevn skuffelse over, at fagforeningen ikke havde hørt fra kommunen, selv om SiD gentagne gange havde opfordret til samarbejde. Men kommunen er faktisk interesseret i en aftale, der skal sikre, at sygemeldte hurtigst muligt vender tilbage til arbejdsmarkedet, forklarer Frits Pedersen. - Det er i alles interesse, at syge medarbejdere hurtigt får den nødvendige hjælp. Det er en fordel for kommunen, at man kan trække på den store viden, som SiD har om medlemmerne, og at man kan få etableret rundbordssamtaler, der kan hjælpe borgerne til at komme videre, siger Frits Pedersen. Socialchef Kai Møller slår også fast, at en partnerskabsaftale er et godt instrument i forbindelse med styrkelse af det rummelige arbejdsmarked. Han forventer, at en aftale bliver skrevet under inden for kort tid. For det gælder netop om at udnytte hinandens styrker og udveksle erfaringer for at hjælpe borgere, der gerne vil fastholde deres plads på arbejdsmarkedet, selv om de i en periode har nogle skavanker, forklarer han.