Aftale skaber ro

Årets sidste Strasbourg-omgang var ikke lutter julemarked. Et topmøde om EUs økonomiske fremtid samt en dårlig fiskeriaftale med Marokko var blot nogle af de vigtige sager på dagsordenen.

Efter 10 timers intense diskussioner i sidste uge blev EUs ledere enige om en ny europagt, der kan vise sig at være et vigtigt skridt på vejen til at skabe ro på det økonomiske område og redde euroen. Pagten vil indføre mere budgetdisciplin i eurolandene, automatiske straffe, hvis de ikke overholder budgetterne samt strengere overvågning. Trods navnet er europagten dog ikke forbeholdt eurolande, og Danmark er - sammen med de andre ikke-eurolande - også velkommen til at indgå i pagtens betingelser. Kun Storbritannien afviste blankt at deltage i de nye regler efter at have stillet helt urimelige krav om undtagelser til deres finansielle sektor. Jeg mener ikke, at den økonomiske krise kan løses i et snuptag og heller ikke i et 10 timer langt topmøde for den sags skyld. Men mit håb er, at den nye aftale kan skabe den ro om den fælles valuta, der er nødvendig for at stabilisere og konsolidere vore økonomier i EU. EUs FISKERIPARTNERSKABSAFTALE med Marokko er alt for ringe. Økonomisk er aftalen den mindst gunstige af samtlige EU-fiskeripartnerskabsaftaler. Også hvad angår det økologiske er den kritisabel, idet den tilskynder til overfiskning af flere fiskebestande. Endvidere er der gentagne gange solgt fisk til EU, der stammer fra Vestsahara. Siden området ikke er en del af Marokko, kan en aftale mellem EU og Marokko ikke finde anvendelse på produkter fra Vestsahara. Det var derfor yderst glædeligt for mig, at vi i Europa-Parlamentet gjorde det rigtige ved at sige nej til aftalen. Dermed støtter vi forbrugere, miljø og Vestsahara og dets befolkning og slår fast over for Europa-Kommissionen, at Parlamentet simpelthen ikke vil acceptere en aftale med så mange mangler. SIKKERHED OG sundhed på arbejdspladsen er en vigtig forudsætning for at få det bedste ud af ansattes arbejdsindsats. I denne uge vedtog Parlamentet en rapport, som stiller skarpt på rammerne for EU-borgeres arbejdsliv. Jeg har selv stillet en række ændringsforslag til rapporten, som anerkender, at en arbejdsplads skal være sikker og sund for alle. Det gælder uanset, om man er bygge- og konstruktionsarbejder, pilot eller frisør. Med initiativet er det ikke kun hensigten at nedbringe antallet af arbejdsrelaterede ulykker og sundhedsproblemer. Det er også hensigten, at alle arbejdstagere i EU skal sikres grundlæggende arbejdsvilkår, der respekterer sikkerhed og sundhed samtidig med, at det er muligt at forene arbejde med privatliv. I DENNE UGE var det også tid til at uddele Europa-Parlamentets "Sakharov-pris for tankefrihed". Prisen uddeles hvert år til personligheder eller organisationer, der kæmper for grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder. I år gik prisen til fem aktivister. Alle fem spillede en afgørende rolle i den bølge af protester, der udspillede sig i foråret i flere nordafrikanske stater, og som i dag går under navnet "det arabiske forår". Protesterne førte til massive omvæltninger i samfundene, og de var med til at vælte tyranner, der havde regeret med hård hånd i årtier. I EU tager vi vore grundlæggende rettigheder om frihed og demokrati for givet, men det arabiske forår var med til at minde verden om, at der fortsat er folk, der undertrykkes. I denne uge har vi hædret heltene fra det arabiske forår, som ofrede deres frihed for at andre fremover kan leve i friere og mere demokratiske samfund. OLE CHRISTENSENer medlem (S) af Europa-Parlamentet. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst. Hjemmeside: www.oleeu.dk.