Frederikshavn

Aftale skal skabe nye kompetencer

Kompetence og uddannelsesudvikling sikres gennem partnerskab

For en virksomhed er det helt afgørende hurtigt at kunne klare de omstillingskrav, samfundsudviklingen byder os. Det fordrer, at der er et balanceret voksen- og efteruddannelsestilbud, så de kompetencer, man mangler, hurtigt kan erhverves. Det er baggrunden for, at Frederikshavn Handelsskole og HK Nordjylland indgår et partnerskab, der skal sikre en langt stærkere og mere målrettet indsats på områder som uddannelse og kompetenceudvikling. Partnerskabsaftalen vil styrke det opsøgende arbejde blandt HK’ere og virksomheder for at øge interessen for uddannelse. Mens HK Nordjylland har kontakten til virksomhederne og deres ansatte, har Frederikshavn Handelsskole ekspertisen som udbyder af uddannelse. Og ved at forene de styrker kan tilbud om uddannelse målrettes det konkrete behov hos ansatte og virksomheder. Den nye partnerskabsaftale underskrives på mandag.