Aalborg

Aftalen mellem AaB og Aalborg Kommune

AaB betaler ca. 2,8 millioner kroner om året for at benytte stadion til sine 24-25 hjemmekampe. AaB betaler selv udgifterne til kontrollører og til billetsælgere. For pengene får AaB rådighed over stadion samt den såkaldte hal 2. Aalborg Kommune dækker udgifterne til vand, strøm, varme, rengøring/oprydning på tilskuertribunerne samt vedligeholdelse af stadion. Vedligeholdelsen anslås af Aalborg Kommune til at koste 3-500.000 kroner om året. Herudover har AaB en bruttoindtægt på små fem millioner kroner årligt fra udlejning af bandereklamer.