EMNER

aftalen om tv2

Aftalen, som et bredt politisk fremtal står bag, indebærer følgende ændringer: Salg af DR's og TV2/Danmarks sendenet. Provenuet anvendes til at nedbringe stationernes gæld. Abonnementsbetaling på mellem 20 og 25 kr. om måneden for TV2 fra 1. januar 2012. Husstande, der abonnerer på betalings-tv-pakker, skal betale for TV2. Mens husstande, der kun ønsker DR og TV2, får adgang uden at skulle betale ekstra for kanalen. De kan altså fortsat se TV2 gratis. DR tilføres - inden for rammerne af den eksisterende licensordning - 65 mio.kr. med henblik på dels etablering af en HDTV-kanal ved udgangen af 2009. Derudover styrkes ensemblerne, og transmissionsudstyret opgraderes. Endvidere afsættes der et beløb på 2 mio.kr. med henblik på at sikre fordeling af DR1 i kabelanlæg i Sydslesvig efter slukning af analoge signaler. /ritzau/