Mors

Aftalen

I regionens budgetaftale for sidste år hedder det, at der for Thy-Mors etableres et forsøg, hvor paramedicinerbilerne også bemandes med anæstesisygeplejersker. På baggrund af erfaringerne fra det kan ordningen efterfølgende udbredes i hele regionen.