Aftalens punkter

KØBENHAVN:Regeringen og Dansk Folkeparti afsætter fem millioner kroner til forskning i public service-stationernes programvirksomhed. De fem millioner administreres af Radio- og tv-nævnet, som fordeler pengene inden for følgende temaer: - Alsidighed, saglighed og upartiskhed i DRs og TV2s nyheds- og aktualitetsudsendelser, herunder analyse af de redaktionelle miljøer og kulturer - Den journalistiske kvalitet, herunder journalisternes mulighed for at levere det bedst mulige arbejde, samt public service-stationernes fokus på og betydning for sprogets udvikling. - Klageadgang for seere og lyttere over programvirksomheden. - Udfordringer for public service-radio og tv i en multimedieverden, herunder også udviklingen i andre lande.