EMNER

Aftaler bør afskaffes helt

14.1. beklager folketingsmedlem Mogens Nørgaard Pedersen og folketingskandidat Jesper Lindgren Hejlesen, begge Kristendemokraterne, sig over, at Dansk Folkeparti ikke vil være med til at afskaffe eksklusivaftalerne.

Det forholder sig sådan, at DF ønsker en generel afskaffelse af eksklusivaftaler. Det har vi aldrig lagt skjul på. Det var også grundlaget for et fælles beslutningsforslag om afskaffelse af eksklusivaftalerne. Så langt så godt. Desværre viste det sig, at regeringen kun ville være med til at afskaffe dem for lønmodtagerne. De ville ikke høre tale om, at det også skulle gælde for liberale erhverv og arbejdsgivere. Det kunne DF ikke acceptere, og vi måtte sige nej på daværende tidspunkt. Det næste, der skete, var, at regeringen sammen med Socialdemokraterne, radikale, Socialistisk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik en aftale, der skulle forhindre, at arbejdere fra østeuropa pressede det danske arbejdsmarked. Det er en lov, der blev lavet på den måde, at det var de for kristendemokraterne åbenbart så forhadte fagforeninger, der skal håndhæve loven. Det vil sige, at fagforeningerne er blevet tvunget til at bruge medlemmernes kontingenter til at betale udgifterne ved at køre land og rige rundt for at kontrollere arbejdspladser, hvor der kan være tale om,at der beskæftiges arbejdere fra østeuropa. Det gælder for arbejdere, der er kommet til Danmark efter reglerne for østudvidelsen, men også der, hvor der er østarbejdere, der er kommet til Danmark efter reglerne om udstationeringsdirektivet fra EU. Jeg tror, at det er første gang i historien, at en borgerlig regering har lavet en lov, hvor fagforeningerne skal håndhæve loven. Under debatten i Folketinget 14.1. fremgik det tydeligt, at der var en underforstået aftale mellem de seks partier, der står bag aftalen om østudvidelsen, at fagforeningerne kunne bruge alle de midler, de havde til rådighed for at håndhæve loven, også blokkaderetten for at få overenskomst, hvilket beskæftigelsesministeren flere gange har givet udtryk for i pressen og i Folketinget. Til disse midler hører efter DF's opfattelse også eksklusivaftalerne. Alt dette er sket med støtte fra Kristendemokraterne, da de er et af forligspartierne, der står bag østudvidelsen. Det besynderlige er, at det er sket på trods af, at Kristendemokraterne vil have afskaffet både eksklusivaftalerne og blokaderetten. DF er ikke med i aftalen om østudvidelsen, og på grund af, at aftalen er lavet sådan, at det er fagforeningerne der med alle forhåndenværende midler skal håndhæve østaftalen, på arbejdspladserne vil DF ikke være med til at fjerne eksklusivaftalerne, sålænge østaftalen er gældende. Om der går to, fem eller syv år, før vi skal se på eksklusivaftalerne igen, kan der ikke siges noget om nu. Samtidig fraveg Kristendemokraterne, at der skulle være tale om en generel afskaffelse af eksklusivaftalerne, som det oprindelige krav var. Under debatten i folketingssalen sagde Mogens Nørgaard Pedersen at Kristendemokraterne havde overvejet, om lovforslaget skulle fremsættes med en generel afskaffelse af eksklusivaftalerne. Men han sagde også, at Kristendemokraterne var kommet til det resultat, at det fik de ikke regeringen med til. Hvorfor er det nu lige, at regeringen ikke vil være med til at afskaffe eksklusivaftalerne for arbejdsgivere og de liberale erhverv? DF står fast på at det skal være en generel afskaffelse af eksklusivaftalerne. DF har ikke ændret holdning, men det har Kristendemokraterne.