Aftaler får syge-fravær til at falde

Sygefraværet falder, når der laves aftaler med den syge om, hvilke arbejdsopgaver, den syge kan udføre trods sygdommen. Det viser de foreløbige erfaringer fra Norge, som på visse virksomheder har kørt med en ordning, hvor den sygemeldte i enten hele eller dele af sygeperioden har kunnet udføre nogle af de daglige arbejdsopgaver. Nye tal viser, at på de pågældende virksomheder er sygefraværet faldet en smule, mens sygefraværet er steget alle andre steder, skriver Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) nyhedsbrev Agenda. I 2001 aftalte arbejdsmarkedets parter med den norske regering, at de virksomheder, der var interesserede kunne tilslutte sig en ordning, hvor syge har pligt til - efter aftale med egen læge - at oplyse, hvilke arbejdsopgaver de kan løse trods sygdommen. Formålet med aftalen var at nedbringe det tårnhøje norske sygefravær - som er det højeste i Norden, med en femtedel og samtidig få flere ældre og handicappede ind på arbejdsmarkedet. Ifølge tallene er der for første halvdel af sidste år tale om en svag nedgang i sygefraværet på 0,1 procentpoint på alle virksomheder, der har fulgt den nye ordning, mens sygefraværet er steget med 0,2 procentpoint på alle øvrige virksomheder. På enkeltområder er faldet dog meget tydeligt. Inden for procesindustrien er sygefraværet eksempelvis faldet med tre procent på de virksomheder, der har fulgt den nye ordning, mens de øvrige virksomheder har oplevet en stigning i sygefraværet på omkring tre procent. Siden starten af 2002 er der indgået over 3200 aftaler om sygefravær, og ordningen omfatter i dag flere end 650.000 lønmodtagere. Det svarer til omkring hver tredje norske lønmodtager. Allerede i september sidste år foreslog DA en tilsvarende ordning for langtidssyge, danske lønmodtagere, og forslaget fik til dels opbakning fra både fagbevægelsen og beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V). I Danmark svarer det årlige sygefravær til 140.000 fuldtidsstillinger, og det koster hvert år samfundet 27 milliarder kroner. /ritzau/