EMNER

Aften om godt familieliv

BROVST:Tirsdag aften sætter Café Lighthouse og Sund By Brovst fokus på familielivet. Temaet er Familien som team. Alle forældre er velkomne. Der er gratis entré. Kernefamilien har igennem mange århundreder været en hjørnesten i den danske kultur. I dag bliver mange gift - og mange skilt. Mange lever i sammenbragte familier. Aldrig før har der nok været så mange, som er optaget af, hvordan man får et godt familieliv til at fungere – og samtidigt har der måske aldrig været så mange faktorer, som gør, at familielivet har svært ved at hænge sammen. Inspirationsaftenen vil komme omkring nogle af de facetter, som i dagens Danmark spiller ind på familielivet. Der vil være fire indlæg og mulighed for en åben snak . Alle indlægsholdere har personlig eller arbejdsmæssig erfaring med området. Der vil ikke blive givet "færdige opskrifter" på et godt familieliv – men derimod er det arrangørernes håb, at man kan gå hjem med brugbar inspiration. Sammenhold Lars Rosengård, som til daglig er familiefar, lærer og præst vil bidrage med et indlæg om Familiens udvikling. Dens funktion gennem tiden og hvilken betydning det har, at familien i dag har mistet mange opgaver, som førhen bandt mor, far og børn sammen. Der er i dag mange forhold som arbejder imod sammenholdet i familien. Lars Rosengård vil også give et bud på, hvad der i dag kan være med til at binde familien tættere sammen – bl.a. en åndelig dimension. Psykoterapeut Gitte Rask, som til daglig arbejder med familieterapi, vil give et bud på, hvordan man får det sunde samspil frem ved at se hinanden, prøve at forstå og respektere hinanden, acceptere at vi er forskellige og anerkende hinanden for dét, vi er. I et "familie-team" er det vigtigt, at der er voksne, som kan og vil tage lederskab og ansvar. Som kan fremstå som forbilleder og som tør stå ved sig selv og give børn et godt med- og modspil. Det kan være svært at finde balancen – f.eks. mellem børnenes ønsker og egne værdier. Dette vil Helle Bak Andreasen, som til daglig er forælder, komme ind på i sit indlæg. Ligesom et godt familieliv kræver arbejde, kræver det også arbejde at gå fra hinanden på en ordentlig måde. Så vidt det overhovedet kan lade sig gøre er ét bud på det, at børnene så vidt muligt må stå i centrum. Lone Jensen, til daglig forælder og sundhedskoordinator, giver et bud på, hvilke tanker, der kan overvejes, når familien er i opbrud.