EMNER

Aftenkorps i Aalestrup

En gruppe frivillige borgere skal skabe tryghed blandt byens unge, men de frivillige mangler

AALESTRUP:Gør en indsats for byens unge, mens du går aftentur. Sådan lyder opfordringen fra Aalestrup Kommunes SSP-udvalg (samarbejde mellem Skole, Socialforvaltning og Politi). Udvalget har taget initiativ til at etablere et korps af frivillige, der skal patruljere i Aalestrups gader i aftentimerne. Samarbejdet kommer til at minde om Natteravnene, der iført deres karakteristiske gule jakker er kendt fra flere danske byers aften- og natteliv. - Om korpset kommer til at hedde Natteravnene eller noget andet, ved jeg endnu ikke, men formålet er det samme, ligesom det er vigtigt, at vi også er let genkendelige i gadebilledet, siger SSP-konsulent Jesper B. Christensen. De frivillige skal først og fremmest skabe tryghed blandt de unge, men det er også tanken, at de får en præventiv effekt. Initiativet er en udbygning af et mindre netværk, der allerede eksisterer i Aalestrup. Forskellige kontaktpersoner ringer til Jesper B. Christensen, hvis mange unge er samlet et sted, og der er brug for, at han kigger forbi. Det nye korps giver mulighed for et mere struktureret samarbejde. - Jeg vil gerne høre fra alle, der har lyst til at lave et stykke forebyggende arbejde og samtidig gøre en indsats for de unge i byen, siger Jesper B. Christensen. Han understreger, at man ikke behøver at have børn i skolealderen, eller anden tilknytning til byens unge, for at melde sig. Når Jesper B. Christensen har dannet sig et overblik over, hvor mange, der er interesserede, vil han indkalde til et møde for at sætte struktur på projektet. Korpset forventes at blive etableret i løbet af den første måned efter skolernes sommerferie.