Aftenskolen i Sæby skal spare 350.000 kroner

Barberingen vil især gå ud over de små samfund, mener Per Hjortnæs (S)

Voksenundervisning 1. november 2002 07:00

SÆBY: Den borgerlige regering har sammen med Dansk Folkeparti reduceret de tilskud, der kan gives til lønudgifter inden for aftenskolen. Det sker fra næste år. Aftenskolen er i forhold til år 2002 således beskåret med 351.000 kr som følge af den ny lovgivning. - Det vil efter min opfattelse betyde en væsentligt mindre antal kurser i fremtiden samtidig med, at de kurser som udbydes meget let bliver for kostbare, siger formanden for Sæby Kommunes folkeoplysningsudvalg, Per Hjortnæs (S). Han forudser, at stramningerne især vil gå ud over aktiviteten i de små samfund alene af den årsag, at antallet af kursusdeltagere er mindre her end i de større bysamfund. Ved Sæby Kommunes budgetlægning er der desuden foretaget en rammeændring / besparelse på 100.000 kroner på folkeoplysningsudvalgets område. Glæde Den beparelse er af udvalget fordelt med 12.500 kr på Ungdomsklubberne, 23.000 kr på oplysningsforbundene og 64.500 kr på foreningerne. Per Hjortnæs kan dog glæde sig over, at der også næste år bliver udbetalt 87 kroner per point per aktivt medlem. Foreningerne i yderområderne får desuden mere i medlemstilskud på grund af, at der nu gives tilskud til medlemmer bosiddende i andre kommuner. Desuden kan Per Hjortnæs konstatere, at der trods besparelsen er flyttet ressourcer således, at der næste år alt i alt bliver 100.000 kroner mere til medlemstilskud.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...