Energiselskaber

Aftentur til Nordjyllandsværket

deltagerne i rundvisningen torsdag aften er her nået frem til kontrolrummet, hvorfra den store produktion af varme og el styres.

deltagerne i rundvisningen torsdag aften er her nået frem til kontrolrummet, hvorfra den store produktion af varme og el styres.

BIRKELSE:Det var rundvisning i kæmpemæssige omgivelser og med produktionsudstyr i mega størrelser - højeste bygning er 90 meter og højeste skorsten 171 meter - da borgere fra Birkelse og omkringliggende områder onsdag og torsdag var inviteret på Nordjyllandsværket for at se, hvordan den store varme- og elproducent fungerer. Den 70 personers bus var fuld begge aftener, onsdag med afgang fra Arentsminde og torsdag fra Birkelse. Indbyder var Vattenfall, der siden 2006 har ejet Nordjyllandsværket. Besøgene skal ses i relation til det arbejde, der er i gang for at få etableret et CO2 lager ved Birkelse, og hvor Vattenfall har en klar politik om at informere borgerne så godt som overhovedet muligt. Kraftværkschef Henrik Bøgh Nielsen bød velkommen og fortalte om Nordjyllandsværket - verdens mest effektive kulfyrede kraftvarmeværk - der har 110 medarbejdere. Værket forsyner det mest af Aalborg med varme og producerer el svarende til 600.000 enfamiliehuse. Værket udleder årligt 1,8 mio. ton CO2, og det vil Vattenfall gerne have renset ud af skorstensrøgen og ledt til et underjordisk lager ved Birkelse. Der blev vist film fra de seismiske målinger i Birkelse-området, som sluttede i går og fortsætter til foråret. Der var mange spørgsmål til guiderne under den interessante rundvisning, og der var ligeledes stor spørgelyst efter rundgangen om især CO2-projektet. I november vil Vattenfall indbyde til borgermøde for at informere om det foreløbige og det kommende arbejde med CO2-projektet.