EMNER

Afvæbnende Blix får brug for sine diplomat-evner

Han siges at have en afvæbnende humor, den 74-årige svenske diplomat og jurist Hans Blix. Og evnen til at afvæbne har han brug for. I dag kommer han i verdens fokus ved at aflægge en statusrapport om Iraks påståede masseødelæggelsesvåben. Blix blev født i Uppsala 28. juni 1928. Specialet i international ret fik Blix ved studier på Columbia University i New York og på Cambridge i England. Fra 1960 blev han professor ved Stockholms Universitet, men rykkede allerede i 1963 ind som rådgiver i det svenske udenrigsministerium. Her steg han i graderne og blev i 1978-79 kortvarigt udenrigsminister under Folkpartiets statsminister Ola Ullsten. Fra 1981-87 tog Blix springet til det, der i dag er hans speciale, ved at blive chef for Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA. Da Irak igen kom på verdens dagsorden, var det ifølge FN-diplomater Blix, der sidste efterår trak i trådene under udformningen af FN's resolution 1441, som blev vedtaget 8. november. For at bevare FN-inspektørernes aura af neutralitet afviste Blix en resolution, der ville have betydet, at amerikanske soldater skulle have eskorteret FN-folkene rundt i Irak. Desuden afviste Blix, at der var brug for at udstede flyveforbud over de irakiske anlæg, som er under mistanke. Med sin holdning vakte Blix mistænksomhed i den amerikanske regering, hvor argumentationen er, at Blix og hans folk dermed afskar sig fra de værktøjer, der er nødvendige for at finde masseødelæggelsesvåben. /ritzau/AFP