Skolelukninger

Afvikling - nej tak!

Kort sagt, så mener jeg, at politikerne skulle tage at fokusere mere på, hvad skolelukninger og flytning af pasningsmuligheder betyder for lokalsamfundene, end hensynet til nogle meget små økonomiske besparelser, som oven i købet ikke giver et kvalitetsløft.

I henhold til referat fra mødet i børne-, familie- og kulturudvalget den 6. juni 2007 fremgår det, at der for Stagstrup Skoles vedkommende foreslås nedlæggelse af 4. – 7. klasse og oprettelse af et undervisningssted for 0. - 3. klasse samtidig med en eventuel oprettelse af et børnehus. Som formand for forældrebestyrelsen i Vilsund Børnehave nærer jeg stor frygt for, at en flytning af Vilsund Børnehave til Stagstrup vil være ensbetydende med et kæmpemæssigt tab for Vilsund, ikke mindst, fordi mange familier netop vælger at bosætte sig i Vilsund, fordi der er pasningsmuligheder for de mindste børn i form af dagplejere og børnehave. Netop Vilsund Børnehaves enestående beliggenhed ved vandet giver mulighed for nogle naturoplevelse, r som mange andre børn er afskåret fra. Henset hertil har personalet i Vilsund Børnehave ofret tid på at ansøge familie- og forbrugerministeriet om opførelse af et madpakkehus og fået tilsagn herom, hvilket også giver børn fra andre institutioner mulighed for at få en dag ved vandet. Vilsund Børnehave har endvidere været i front, når det gælder børns sproglige udvikling, hvilket har resulteret i et statsministerbesøg først på året. Alt i alt har vi en meget velfungerende børnehave i Vilsund, som jeg vil være ked af at miste, samtidig med, at der ikke skal stor fantasi til at forestille sig, at en fjernelse af 4. -7. klasse på sigt betyder en total nedlæggelse af Stagstrup Skole, og hvad sker der så med børnehuset? Kort sagt, så mener jeg, at politikerne skulle tage at fokusere mere på, hvad skolelukninger og flytning af pasningsmuligheder betyder for lokalsamfundene, end hensynet til nogle meget små økonomiske besparelser, som oven i købet ikke giver et kvalitetsløft. Derfor, bevar Stagstrup Skole som den er!