Afvis arrogant sparepolitik

Thor Pedersen melder under overskriften ”Stop rådhusbyggeriet” hårdt ud over for kommunerne, inden forhandlingerne om næste års økonomi starter, og dekreterer anlægsstop og nulvækst i de kommunale budgetter.

Thor Pedersen har en utrolig arrogant attitude i forhold til de opgaver, der bliver løst i kommunerne, og hvis han tror, at de kommunale anlægsbudgetter går til rådhusbyggerier, kan han godt tro om. De går til skolerenoveringer, nye børnehaver, flere plejehjemspladser og meget andet der vedrører den service borgerne modtager. Regeringen demonstrerer tydeligt sine visioner for den fælles velfærd i sit oplæg til forhandlingerne med KL. Der skal være mindre af den, og kvaliteten af servicen på plejehjemmene og i børnehaverne skal være dårligere. Resultaterne af regeringens velfærdspolitik har vi også set tydeligt dokumenteret i f.eks. fødevarestyrelsen og senest med plejehjemsskandalen i København. Disse sager og mange andre får desværre ikke Thor Pedersen til, at ryste på hånden. Den økonomiske lykke om kommunernes hals skal strammes yderligere, samtidigt med at han insignuerer at kommunerne bruger alle pengene på Rådhus byggerier. Det ville klæde Thor Pedersen at vise bare en lille smule respekt, for det seriøse politiske arbejde der foregå rundt om i kommunerne. Jeg mener at det er på tide, at KL træder i karakter og afviser Thor Pedersens arrogante sparepolitik. Sidste år var der et overskud på statsfinanserne på 61,4 mia., og alt tegner til, at det bliver mindst lige så stort i år. Disse penge bør kommunerne have del i og der ud over have ret til at bruge de penge, som vi har i kassen i forvejen. Jeg har med tilfredshed noteret mig at dele af KL’s bestyrelse med Nikolai Vammen og Ritt Bjerregaard i spidsen ikke i fremtiden vil acceptere lige så ringe aftaler med regeringen som KL tidligere har accepteret. KL har alt for længe været brugt som gummistempel og politisk alibi for regeringens sparepolitik, tiden er kommet til at regeringen selv må tage ansvaret.