Afvis krig

6.3. har Niels Christian Dybkjær skrevet et debatindlæg "Livet sat på spil".

Dette er inspireret af mit indlæg (2.3.), hvor jeg giver udtryk for det synspunkt, at den voldelige del af frihedskampen har haft langtidsskadevirkninger på den danske folkesjæl. Hvidstengruppens virke og for en dels vedkommende dens død har været med til at militarisere vort folk i årene efter Anden Verdenskrig. Jeg har dyb respekt for de sømænd, der satte livet til under krigen i arbejdet for at holde så mange som muligt af vore handelsruter i drift. Men den voldelige modstand, mener jeg, var forkert. Havde folkets store flertal nægtet at samarbejde med tyskerne, havde det været langt at foretrække. Tænk, om landmændene havde sagt "ikke så meget som et æg til tyskerne", og de danske arbejdere med støtte fra deres fagforeninger havde nægtet at arbejde for tyskerne. Det ville have været langt mere effektivt end den voldelige kamp mod tyskerne. For egen part har jeg, siden jeg som skoledreng under indtryk af den tyske besættelse besluttede at blive militærnægter, modarbejdet en hvilken som helst militær foreteelse.