Afviser beboeres indsigelse

Amt er nødt til at tage hensyn til fremtidig udvikling

AALBORG ØST: Amtets udvalg for teknik og miljø afviser protesterne fra beboerne i Tornhøjparken. De mener ikke, at en ny rundkørsel ved Selma Lagerløfsvej genere området - hverken trafikalt eller støjmæssigt. Ifølge formand Niels Kristian Kirketerp (V) vil placeringen nemlig også dæmpe trafikken i krydset ved Budumvej, og den anbefales også af Aalborg Kommune, som mener det vil være bedst af hensyn til Føtex og den fremtidige udvikling i området. - Vi har lyttet meget til Aalborg Kommune. Og ifølge dem er det jo her, der skal bygges ud og derfor også her, der vil være mest trafik i fremtiden, forklarer Kirketerp. Han understreger, at amtet vil strække sig langt i forhold til evt. værdiforringelser i forbindelse med en ekspropriation. Og derfor er det også besluttet, at beboerne tættest på støjvolden skal have mulighed for at få prøvet deres erstatning ved Taksationskommissionen. - Det er en lidt speciel beslutning. Men det vil vi alligevel gerne støtte dem i, tilføjer han. Med hensyn til støj anbefaler udvalget, at der opsættes en ny støjskærm som kompensation for den del af jordvolden, som bliver ødelagt, og derfor vurderer man heller ikke, at der vil være nævneværdige gener. - For os at se, er det en meget fornuftig løsning, siger udviklingschef i Dansk Supermarked, Benny Thomsen. Han oplyser, at Føtex i Aalborg Øst hele tiden har været i dialog med amtet, og derfor tror han heller ikke, at rundkørslen kommer til at genre supermarkedets kunder eller varekørsel. - På sigt tror jeg faktisk, det kan blive en fordel - også for beboerne i området. Det er i hvert fald derfor, vi er gået med til det, forklarer Benny Thomsen.