Lokalpolitik

Afviser beskyldninger om urent trav

Hjørring Kommune er snart klar med en redegørelse i klagesag

HJØRRING:Selv om det handler et idyllisk naturområde iBagterp, så er striden om en omstridt lokalplan langt fra idyllisk. I går blev Hjørring Kommunes udvalg for teknik og miljø orienteret om de klager over lokalplanen, som har gjort, at Naturklagenævnet indtil videre har standset byggeplanerne for planområdet ved Bagterpvej og Halvorsmindevej. Kommunen er blevet bedt om et svar på klagerne og den tekniske forvaltning har nu en uge til at udarbejde en redegørelse til nævnet, som derefter skal godkendes af udvalget. I første omgang afviser udvalgsformand Ole Ørnbøl (S), at der skulle være blevet begået nogen fejl i udarbejdelsen af lokalplanen, som er det, der er blevet klaget over. - Som jeg er oplyst og med de vurderinger, der ligger fra vores embedsmænd, så har jeg vanskeligt ved at se, at der skulle være begået nogen fejl, siger Ole Ørnbøl, der dog nu vil afvente og se, hvad teknisk forvaltning kommer frem til. - Og så må Naturklagenævnet forholde sig til vores svar og så må vi lade dem vurdere, om der er sket nogen fejl. Er det tilfældet, så retter vi naturligvis de fejl og har så lært af det.Vi har jo altid en interesse i at gøre det bedst muligt og det mener jeg, at vi også har gjort i denne sag, siger Ole Ørnbøl. Fortsat kritik En af klagerne, Peter Melchjorsen, der bor i området, er fortsat utilfreds med kommunens arbejde med lokalplanen. - Det er et dårligt og uprofessionelt arbejde og det er sørgeligt, at en kommune, som Hjørring med den store forvaltning ikke kan lave et bedre stykke arbejde. Det er sjusk og makværk og det kommer til at gå ud over bygherren fordi der nu går så lang tid, siger Peter Melchjorsen. Han ser nu frem til, at Naturklagenævnet skal behandle sagen, når kommunen har sendt sit svar - Jeg er selvfølgelig tilfreds med, at den første delafgørelse underbygger vores påstande om, at lokalplanen er ulovlig, siger han. Bygherrerne ønsker ikke at udtale sig om sagen. Flere vurderinger tyder på, at projektet - med klagesagen - nu kan blive forsinket i helt op til et trekvart år.