Børnepasning

Afviser flere penge til SFO"er

Skolepolitikere fastholder 3% besparelse - trods kritik

Det nye ser­vice­ni­veau for SFO´erne bli­ver kri­ti­se­ret fra fle­re si­der. Blandt an­det af for­æld­re til børn i Løk­ken Cen­tral Sko­les SFO (bil­le­det). Ar­kiv­fo­to

Det nye ser­vice­ni­veau for SFO´erne bli­ver kri­ti­se­ret fra fle­re si­der. Blandt an­det af for­æld­re til børn i Løk­ken Cen­tral Sko­les SFO (bil­le­det). Ar­kiv­fo­to

HJØRRING:Børne- og Undervisningsudvalget i Hjørring har modtaget kritiske henvendelser fra flere sider. Forældre og medarbejdere i SFO"er kræver, at det nye økonomiske niveau for området bliver taget op til en ny overvejelse. Løkken Centralskoles SFO og Sindal Skoles SFO har henvendt sig skriftligt til forvaltningen med eksempler på, hvad det nye serviceniveau betyder for deres dagligdag. Da sammenlægningsudvalget skulle harmonisere SFO områdets økonomi, blev de enige om, at niveauet skulle svare til den samlede ramme for de fire gamle kommuner fratrukket en besparelse på tre procent. - Den beslutning fastholder vi. Omkring 125 børns forældre har oplevet takststigninger, fordi de har været nødt til at vælge et udvidet SFO tilbud, siger udvalgsformand Ole Albæk (UP). Kunne være værre Kritikerne har peget på en række udmeldelser fra SFO"erne i blandt andet Hirtshals, som skulle være begrundet i den højere udgift til at have børnene i SFO. - Jeg kunne have frygtet, at udmeldelsestallet ville blive endnu større. Når vi harmoniserer, vil det kunne mærkes. Og selvfølgelig er det hårdt for de familier, der bliver ramt af takststigninger, siger Ole Albæk. Det får dog ikke Ole Albæk og resten af Børne- og Undervisningsudvalget til at genoverveje serviceniveauet. Udvalgsformanden understreger, at området vil blive fulgt tæt den kommende tid.