Afviser miljøkritik

Gode forslag, mener kommission

evt grafik

evt grafik

KØBENHAVN:Infrastrukturkommissionens foreløbige bud på, hvordan Danmark skal hænge sammen, handler alle både om vej- og baneinvesteringer, og miljøaspektet indgår som et integreret element i dem alle. Det siger kommissionens formand, Birgit Aagaard-Svendsen. Hun afviser den hårde kritik, som er rejst af flere miljøorganisationer. De hævder, at asfalt overskygger miljøet i fremtidens trafikinvesteringer, som kommissionen fremlagde sit bud på onsdag. - Vi har på konferencen fremlagt seks konkrete visioner, som vi har bedt om bemærkninger til. Det en vision om, at ringene skal sluttes i hovedstaden, at vi skal have sammenhængende transportkorridorer i region Østjylland (en jysk fingerplan), at vi skal sikre, at hele Danmark trafikalt hænger sammen, sådan at der er adgang for alle til det overordnede vej- og banenet, at vi får forbedret adgangen til Danmarks “porte”, at vi får optimeret transportkorridorerne gennem brug af ny teknologi samt at Danmarks infrastruktur og miljø skal gå hånd i hånd, siger formanden. - Der er således både en af de seks visioner, der handler om det regionale aspekt, og der er en vision om forholdet til miljø- og klima. Så jeg mener, at vi tager både de regionale udfordringer og klima- og miljøspørgsmålene i forbindelse med infrastrukturen meget seriøst, siger Birgit Aagaard-Svensen. Hun fremhæver også, at der i af indlæggene fra kommissionens medlemmer kom en række konkrete forslag til instrumenter, der kan bidrage til forbedring af klima- og miljø. /ritzau/