Afviser nybyggeri, hvis andet skal lukkes

Karl Emil Nielsen, DF, satte de nye plejehjemspladser i Dronninglund til debat

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:Karl Emil Nielsen, (DF), vil ikke være med til at bygge nye plejehjemspladser på Margrethelund, samtidig med at pladser andre steder i kommunen skal nedlægges. Derfor havde han bedt om, at Socialudvalget i går drøftede, om det er relevant at fortsætte udbygningen af plejehjemmet Margrethelund i Dronninglund. - Baggrunden er Mikael Klitgaards udmelding til budgettet. Han har tilkendegivet, at der bliver for mange plejehjemspladser i fremtiden - og han foreslog på den baggrund af nedlægge Stenumgaard. Men man kan ikke bare nedlægge et plejehjem for at bygge nyt et andet sted, siger Karl Emil Nielsen. - Det mener jeg er utroværdigt overfor borgerne. Byggeriet er nu stillet i bero, indtil vi får en afklaring i forbindelse med budget 2008. Karl Emil Nielsen tilføjer, at en lukning af plejehjemmet i Flauenskjold har været nævnt i forbindelse med masterplanen for ældreområdet. Han ønsker derfor, at masterplanen skal behandles politisk, inden næste skridt tages. - Min pointe er, at socialudvalget skal have mulighed for at drøfte masterplan og beslutte, hvad vi ønsker med hensyn til plejehjemmene. Personligt er min holdning, at plejehjemmene skal renoveres i den takt, der er penge til det. Og jeg mener, at vi skal have en struktur rent geografisk, som tager hensyn til nærområderne. At de nye pladser på Margrethelund har været i licitation ændrer ikke Karl Emil Nielsens holdning: - Som jeg er orienteret, så holder priserne ikke. Og hvor skal vi så finde de ekstra penge. Han tilføjer, at plejehjemmet Risagerlund i Brønderslev står overfor en renovering - det samme gør Tonnishave i Asaa.