Skattepolitik

Afviser øget grundskyld

Alle er enige om at bredt forlig er inden for rækkevidde

AABYBRO:Det bliver ikke en højere grundskyld, som skal være med til at finansiere de knapt to mio. kr., som politikerne nu skal finde for at få budget 2005 til at hænge sammnen. Det står klart efter Venstres meldinger fra på byrådsmødet onsdag. Erik Ingerslev (SF) indledte med at foreslå en højere grundskyld, at tage penge i kommunekassen, at finde en smule besparelser eller en kombination af alle tre muligheder og fik opbakning af Socialdemokratiet. - Der er efterhånden meget snævre rammer for at blive ved med at spare på de samme områder.Så en mulighed er at tage af kassen og fordele skattebyrden mere rimeligt via grundskylden, sagde Eva Rytter (S) Selv om Venstres flertal ikke afviste at tage af kassen, så vil Venstre ikke bryde skattestoppet. - Vi risikerer at komme til at tilbagebetale den indtægt, vi får ud af det, og der er stadig muligheder for besparelser, sagde Karlo Jensen (V). Han peger på, at mange kommuner vil hæve skatten, og dermed bliver det svært at overholde aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om at skatten på landsbasis ikke må stige. Sker det alligevel, så kommer de kommuner, som har hævet skatten, til at betale halvdelen af beløbet tilbage, mens de øvrige kommuner skal betale resten. - Derfor anbefaler Venstre, at vi følger reglerne om skattestoppet, sagde KarloJensen og var nysgerrig efter, om grundskylden skulle stige for at nærme sig niveauet i nabokommuner i forbindelse med oprettelsen af en ny kommune. - Nej. Men indenfor personskatten er der loft over trækprocenten, så derfor kommer personer med de højeste indtægter ikke til at betale mere, hvis vi sætter personskatten op. Den rammer derimod personer med de lavere indkomster. Derfor er grundskylden mere fair, og flere Venstre-ledede kommuner sætter den også i vejret, forklarede Erik Ingerslev. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) oplyste, at selvom der igen i år skulle spares, så er driftsbudgettet for næste år alligevel 20 millioner kroner større end i år, og det må da betyde bedre service. Men Erik Ingerslev var ikke enig. - Borgerne får ikke bedre service for alle pengene. Eksempelvis skal en del af de penge gå til to fratrædelsesgodtgørelser til kommunale chefer, som stopper på åremålskontrakt, pointerede SFeren. Dog var der bordet rundt enighed om, at et bredt forlig bør være en mulighed, da der i forvejen er enighed om besparelser for cirka tre millioner kroner, hvorfor de sidste to millioner kroner ikke bør kunne bliver en forhindring.