Lokalpolitik

Afviser protester mod nye boliger

BLOKHUS:På trods af skarpe protester fra naboerne har Pandrup Kommunes teknik- og miljøudvalg slået fast, at der kan arbejdes videre med opførelsen af seks andelsboliger på adressen Svinget 4 midt i Blokhus. Udvalget har givet de nødvendige dispensationer fra byggeloven og byplanvedtægten, og det betyder, at indsigelserne mod boligprojektet er blevet afvist. Naboerne er utilfredse med, at der bliver opført seks boliger, hvor der før lå et enkelt hus - arealet er alt for lille til seks boliger, mener de. Kommunen har heller ikke tidligere taget hensyn til deres klager, og der burde være udarbejdet en lokalplan for området. Derudover klager sommerhusejerne i området over støj i forbindelse med fjernelse af en bunker og højden på byggeriet, som de mener vil ødelægge den charme, som området med de mange sommerhuse har. Formanden for teknik- og miljøudvalget, Søren P. Mortensen (S), slår imidlertid fast, at byggeriet ikke er i strid med den plan, der ligger for det pågældende område, og derfor er indsigelserne blevet afvist. - Selvfølgelig sker der en ændring, når der pludselig kommer flere boliger. Men der er intet til hinder for, at boligerne kan være der. Hvis vi ikke tillod byggeriet, kunne vi blive anklaget for ikke at følge planen for området, siger Søren P. Mortensen. - Der mangler boliger i selve Blokhus, og her er en mulighed, som det ville være mærkeligt, hvis vi ikke udnyttede. I Blokhus vil der altid være blandet helårs- og sommerhusbeboelse, tilføjer han.