Slagterier

Afviser salg af fyrværkeri

Det er fy­rings­grund på Ti­can, hvis med­ar­bej­der­ne hand­ler med fyr­vær­ke­ri på virk­som­he­dens ma­tri­kel. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Det er fy­rings­grund på Ti­can, hvis med­ar­bej­der­ne hand­ler med fyr­vær­ke­ri på virk­som­he­dens ma­tri­kel. Ar­kiv­fo­to: Pe­ter Mørk

Adm. direktør Ove Thejls er ikke vidende om, at der er solgt fyrværkeri på Tican THISTED: Efter fyrværkerieksplosionen i Tved søndag den 17. december, som kostede to brødre fra Mors livet, flagede Tican på halv stang et par dage efter ulykken, som et tegn på, at de to brødre arbejdede på slagteriet. Adm. direktør Ove Thejls siger på baggrund af ulykken i Tved, at han ikke er vidende om, at der er solgt fyrværkeri på slagteriets matrikel. - Jeg har ikke været vidende om det, de senere år, men vi havde for et par år siden en eksportchauffør fra Tyskland, som forsøgte at sælge fyrværkeri, og det blev stoppet med det samme, siger han. Ove Thejls forklarer, at slagteriets regler klart forbyder salg af fyrværkeri, og at reglerne efter Tved-ulykken blev indskærpet endnu engang overfor slagteriets mere end 600 ansatte. Ove Thejls forklarer, at reglerne blev præciseret firkantet, og at det er fyringsgrund, hvis en medarbejder bliver taget i salg af fyrværkeri. - Men jeg kan naturligvis ikke vide, hvad der foregår blandt slagteriets ansatte, siger han, og hentyder derved til, at han ikke kan afvise, at der muligvis bliver indgået aftaler om salg efter arbejdstiden. Han peger i den forbindelse på, at han ikke kan holde styr på, hvad de ansatte foretager sig i deres fritid, ligesom han understreger, at det heller ikke er hans opgave. - Men der foregår ingen omsætning på slagteriets matrikel, og jeg er sikker på, at reglerne bliver overholdt, fastslår han. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra fællestillidsmand Peter Uno Andersen, men næstformand Ulrik Jyde siger, at han ikke har haft mistanke til de to brødre fra Mors. Ulrik Jyde vil dog ikke afvise, at der kan være skabt kontakter om salg af fyrværkeri på Tican, men han har ikke selv hørt noget om det. @Byli.9.special.bund:Af Poul Erik Tarp poul.erik.tarp@nordjyske.dk