Afviser svømmeformands kritik

Svømmeklubben får ikke flere støttekroner - udgifter og indtæger skal tilpasses

For­mand for Fri­tids- og kul­tur­ud­val­get Es­kild Sloth vil ger­ne i dia­log med Brøn­der­slev Svøm­me­klub. Ar­kiv­fo­to

For­mand for Fri­tids- og kul­tur­ud­val­get Es­kild Sloth vil ger­ne i dia­log med Brøn­der­slev Svøm­me­klub. Ar­kiv­fo­to

BRØNDERSLEV:- Svømmeklubben får tilskud på lige fod med andre klubber og foreninger. Det er ærgerligt, hvis svømmeklubben har dårlig økonomi, men jeg er skuffet over, at formanden i nogen grad giver kommunen skylden. Det er ikke rimeligt. Sådan lyder reaktionen fra Kultur- og fritidsudvalgets formand Eskild Sloth på den bredside, som svømmeklubbens formand affyrede i går, da han skulle forklare klubbens dårlige økonomi. Eskild Sloth undrer sig over, at Brønderslev Svømmeklub er havnet i likviditetsproblemer, når klubben tæller hele 4500 medlemmer. - Men vi vil meget gerne i dialog med klubben, så vi kan hjælpe med at løse problemerne. Er der behov, har vi konsulenter, der kan bidrage, siger Eskild Sloth, der understreger, at hjælpen ikke kommer i form af flere kommunale kroner. - Klubben kører deres egen virksomhed, men bliver indtægterne sænket lidt, må man jo forsøge at passe på udgifterne. Svømmeklubbens formand oplyste, at klubben som følge af ændrede vilkår i Brønderslevordningen har mistet 400.000 kroner årligt. Eskild Sloth afviser dog størrelsen på beløbet. Det kommunale regnestykke viser nemlig, at klubben har mistet 100.000 kroner fra 2006 til 2007, fordi er der lagt loft over tilskud til medlemmer, der er bosat udenfor kommunen. - Et samlet byråd har sammen med Idrætssamvirket besluttet, at vi kun vil betale tilskud til 20 procent af en klubs medlemmer, der ikke bor i kommunen. Jeg synes, det er rimeligt. Den seneste medlemsopgørelse fra 2006 har vist et medlemstal på i alt 4155 i svømmeklubben. Af dem var 1900 under 25 år, og 854 var bosiddende udenfor kommunen. Eskild Sloth tilbageviser påstanden om, at Brønderslev-ordningen blev ændret med så kort varsel, at svømmeklubben ikke kunne nå at tilpasse sig nye forhold. - Den nye Brønderslev-ordning trådte faktisk i kraft 1. januar 2007. Så jeg forstår ikke, hvorfor klubben ikke kunne tage hensyn til ændringerne, da de sendte program ud for august 2007. - Desuden synes jeg ikke, at det skal være målet at være Danmarks største svømmeklub. Jeg vil hellere, at en forening kører godt og er lokalt forankret. Svømmeklubbens formand hævder, at bedre faciliteter vil give større omsætning, men har man godt 4000 medlemmer, burde der være stor omsætning. Det er svømmeklubben interne anliggende at justere udgifter og indtægter. - Lægger vi alle tallene sammen, får svømmeklubben et rimeligt kommunalt tilskud. Med det kommunale tilskud - både i form af medlemstilskud og lokalleje - samt medlemstallet, skulle det være muligt at drive klubben, siger Sloth. Klubben kan eksempelvis skabe øget likviditet ved at hæve kontingentet for medlemmerne - eller ved at skære ned på udgifter til lønninger.

Breaking
Følg snestormens rasen live - politiet vil have lastbilerne af vejene
Luk