Afviste at tale for miljøfolk

KØBENHAVN:Den udskældte direktør for Instituttet for Miljøvurdering, Bjørn Lomborg, får snart en klage på halsen, fordi han har sagt nej til at holde et foredrag. Klagen kommer fra foreningen David, som repræsenterer de ansatte i amternes miljøforvaltninger. Foreningen ville gerne have Bjørn Lomborg til at tale på foreningens årsmøde til september, siger bestyrelsesmedlem Bente Hansen fra Vejle Amt. Men instituttets svar kom bag på hende. Svaret var nemlig, at han ikke havde tid til at deltage i egenskab af direktør, men at han kunne hyres gennem ARTE, hvor det koster 24.500 kroner at få Lomborg på besøg. - Vi blev meget fortørnede over det. Vi repræsenterer jo 800 medlemmer som alle er natur- og miljømedarbejdere i amterne. Vi har tænkt os at sende et klagebrev til medlemmerne af instituttets bestyrelse og gøre opmærksom på, at vi synes, instituttet svigter på et vigtigt område, siger Bente Hansen til Kanal 94, DR Vejle. Hun mener, at direktøren bør repræsentere instituttet ved lejligheder, hvor der er mulighed for at møde andre aktuelle aktører inden for miljøområdet. - Og hvis man generelt afviser at deltage ved sådanne arrangementer, synes vi, det er et problem for instituttets troværdighed og repræsentativitet udadtil, siger Bente Hansen. Bjørn Lomborg bekræfter, at Institut for Miljøvurdering har sagt nej til foreningen, fordi han dagligt får to-tre henvendelser om at komme ud og holde foredrag. I stedet har instituttet tilbudt at sende en anden repræsentant. Bjørn Lomborg fastholder, at den beslutning, han har truffet i forhold til foreningen Davids ønske, er den rigtige. - Jeg synes ikke, at det var relevant nok, at jeg som direktør for Institut for Miljøvurdering skulle bruge tid på det foredrag. Vi får så mange henvendelser om at holde foredrag, at vi er nødt til at spørge os selv, om det er i instituttets interesse, siger Bjørn Lomborg. Instituttet prioriterer ifølge Bjørn Lomborg specifikt sine foredrag i forhold til de rapporter, instituttet udgiver. - Min primære opgave ligger fortsat på instituttet, og hvis de gerne vil høre instituttets mening, har de fået tilbudt en af vores medarbejdere, siger han og tilføjer, at årsmødets placering i Jylland også indgår i overvejelserne, da det øger tidsforbruget med omkring seks timer. - Hvis nogen absolut vil høre mig tale, er der et relativt højt relevanskrav. Hvis de bare vil se giraffen, så er det ikke, fordi det er relevant for Institut for Miljøvurdering, og så må de betale, siger Bjørn Lomborg. Han har i øvrigt endnu ikke besluttet, om han vil følge opfordringen fra flere akademikere til at klage til Folketingets Ombudsmand over Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed. /ritzau/