Afviste lægevagtstop

Regionens forslag om lukning af lægevagten på Farsø Sygehus mødte stor modstand på temamøde på Højgården

Jens Lauritzen: - Det er svært at forstå, at der opereres med såd drastisk nedskæring. Arkivfoto

Jens Lauritzen: - Det er svært at forstå, at der opereres med såd drastisk nedskæring. Arkivfoto

Der var meget lidt forståelse for forslaget om at lukke vagtlægefunktionen i Farsø, da Vesthimmerlands Kommune holdt temamøde med regionspolitikere, praktiserende læger og byrådsmedlemmer på Plejecenter Højgården i Farsø. - Vi fik en god belysning af forslaget om vagtlægeordningen og dennes sammenhæng med de øvrige store strukturplaner inden for akutberedskab og tilstødende områder, siger borgmester Jens Lauritzen, Vesthimmerlands Kommune. - Dog blev der stillet stort spørgsmålstegn ved - og rejst kritik af - forslaget fra regionen om lukning af vagtlægeordningen på Farsø Sygehus til fordel for placering af en ny lægevagt i Fjerritslev. Det er svært at forstå, at der opereres med så drastisk nedskæring af servicen for mange i Vesthimmerland, fortæller borgmesteren. På mødet blev der også rejst tvivl om det formålstjenlige i at fjerne lægevagten på grund af lægernes sikkerhed, når der foreslås nyetablering et sted, hvor der ikke er sygehustilknytning. Direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland, redegjorde for baggrunden for vagtlægeforslaget: - Vi må se i øjnene, at vi står over for lægemangel i Nordjylland med 32 ledige ydernumre. Hertil kom- mer, at 32 procent af de praktiserende læger i Nordjylland er over 60 år. Målet er bedre udnyttelse af de lægelige ressourcer til gavn, så vi får bedst mulig service under de givne forhold, understregede Lars Mathiesen. Praksiskonsulent Harald Madsen, Aalestrup fryg- tede i sit oplæg, at der kommer flere svingdørspatienter ind og ud af syge- husene med det forringede beredskab i Vesthimmerland. - Forslaget vil skabe utryghed og er ikke hensigtsmæssigt, fastslog Harald Madsen.