Agenda 21-deltagere udtrykte ønske om flere naturstier som dem i Sindal

SINDAL:Når de tre naturstier i Sindal og nærmeste omegn officielt åbnes i dag af borgmester Søren Risager (V), så vil der også være lavet noget baggrundsmateriale, der fortæller om naturen de steder, hvor stierne løber. Det oplyser Lars Vandkjær fra kommunens planlægningssekretariat. Han deltog torsdag eftermiddag som kommunal repræsentant i Agenda 21-gruppens møde, hvor et dagsorenspunkt var status over førnævnte stier. - Der var en generel tilfredshed med naturstierne, og flere udtrykte et ønske om at lave tilsvarende stier andre steder. Det vil vi tage under overvejelse, siger Lars Vandkjær. Agenda 21-gruppen er nedsat som følge af den løbende revision af kommuneplanen for at tænke bæredygtighed i miljøet ind i udviklingen af samfundet og for at inddrage befolkningen i processen. Derfor kan alle interessede være med i møderne. Naturstierne er det første synlige resultat af Agenda 21, og et andet emne, som vil præge diskussionen i den kommende tid er den nye trafiksikkerhedsplan, som Sindal Kommune er ved at udarbejde. Det første skridt i vejen til den færdige plan har været en skolevejsundersøgelse og en spørgeundersøgelse, hvor borgere kunne gå ind på kommunens hjemmeside og svare eller maile nogle synspunkter. Desuden var der mulighed for at udpege nogle steder, hvor man føler sig utrygge i trafikken. - Der blev snakket meget om rundkørsler og placeringen af cyklister. Nogle steder ligger cykelstier i rundkørslen og andre steder er der lavet cykelsti udenfor, fortæller Lars Vandkjær om mødet. Der blev også snakket om sorte pletter samt fremlagt en statistik, der viser at der fra 2000 til 2004 var registreret 106 uheld, hvoraf 50 endte med personskade og der var otte dræbte i perioden. - Kan man undgå bare een dræbt, så er penge brugt på sorte pletter tjent ind mange gange, siger Lars Vandkjær.