Agersted får en multibane

Agersted/Ørtoft Smedje har udviklet en multibane, og demo-bane opstilles i Agersted

En multibane er på vej på sportspladsen ved Agersted Skole. Skoleleder Mogens Møller Jensen har på vegne af Agersted Borgerforening, Agersted Gymnastikforening og Agersted Skole søgt kommunen om godkendelse, og politikerne i Børne- og ungdomsudvalget har sagt god for planen. - Som udvalg har skal vi sikre os, at det ikke ødelægger noget for skolen. Og skolen er jo meget positiv overfor projektet, lyder vurderingen fra Jens Arne Hedegaard, der er formand for Børne- og Ungdomsudvalget. Udviklet lokalt Agersted/Ørtoft Smedje har i forbindelse med deres udvikling af en idrætsmultibane henvendt sig til Agersted Borgerforening og Agersted Gymnastikforening og tilbudt en gratis bane - en slags udstillingsbane for virksomheden. Efterfølgende er Agersted Skole gået med i projektet, fordi banen kan være med til at løfte både idræts- og legemulighederne for skolens elever - ikke bare i løbet af skoledagen i undervisningen, men også i elevernes frikvarterer, idet sportspladsen er en naturlig del af skolens legeområde. Frivillige stiller op Opstillingen foretages ved hjælp af frivillig arbejdskraft og udgifterne til underlag i form af asfalt dækkes gennem økonomisk støtte fra LAG-Brønderslev, fonde og lokale pengeinstitutter. Vedligeholdelsesfri Banen er i store træk udført af vedligeholdelsesfri materialer, og underlaget er valgt ud fra, at asfalt også er vedligeholdelsesfrit. Banen kommer til at dække et asfaltområde på 18 gange 36 meter med mulighed for fodbold, håndbold, hockey, basketball, volleyball, rulleskøjter, ethjulede cykler og i kolde vintre skøjteløb. Agersted Borgerforening og Agersted Gymnastikforening er ansvarlig for eventuelle driftsudgifter. Ingen kommunal udgift Børne- og Ungdomsudvalget har sagt god for Multibane under forudsætning af, at udgifter er Brønderslev Kommune uvedkommende.