Natur

Agerstedborgere støtter grønt byggeprojekt

En stor del af byens borgere har ikke noget imod, at et naturskønt område ved Ravnholtvej bliver lavet om til boligkvarter

AGERSTED:- Det er jo faktisk kun os i Agersted, der ved, at der er så fine naturområder her, så hvorfor gør kommunen ikke endnu mere for at gøre opmærksom på det udadtil og siger, "Kom og byg her. Vi har en fin natur!" Det var ikke angsten for forandringer og byggemaskiner, der plagede de knap 50 borgere, der mandag aften deltog i borgermødet på Agersted Kro. De var kommet for at høre, hvad kommunens tekniske afdeling havde af byggeplaner i deres by, og kommunens repræsentanter Bendt Danielsen, formand for teknik- og miljøudvalget og kommunens tekniske chef, Thomas Jepsen gjorde, hvad de kunne, for at stille de spørgelystne borgere tilfredse. I alt 22 af de fremmødte stillede spørgsmål og kom med kommentarer til det nye byggeprojekt, som en entreprenør for nylig har bedt kommunen om lov til at tage fat på lidt vest for byen på Ravnholtvej. Mere skred i det Planen er ifølge entreprenøren, at der skal bygges træhuse eller bjælkehytter på den 16.800 m2 grund, der ligger omkranset af skove- sti- og markområder nær bykernen, og generelt var de fremmødte borgere helt med på den idé, og bakkede Thomas Jepsen op, da han konstaterede,"at det er vigtigt for de mindre bysamfund, at der sker en udvikling og at nye boligbyggerier kommer til. Som borgerforeningens formand Peter Bach sagde det: - Hvis vi skal have folk til at flytte hertil, så skal vi have mere skred i det, så jeg synes absolut, vi skal udlægge området til boliger. Kun få kritiske røster rejste sig et par steder i salen. De de få betænkelige borgere nævnte blandt andet deres frygt for, at "det fantastisk skønne og rekreative område" skulle blive forbeholdt de nye boligejere på Ravnholtvej. - Jeg kan ikke se det katastrofale i, at der skal bygges nye boliger deroppe, men jeg kan se det katastrofale i, at der kan komme til at stå "Adgang Forbudt." Denne holdning blev bakket op af flere andre borgere, som også godt kunne tænke sig en garanti for, at bygherren vil bygge husene i naturmaterialer, så de falder pænt ind i omgivelserne, og at han vil bygge med forsigtighed, så naturen ikke tager skade. Bendt Danielsen og Thomas Jepsen lovede at tage de gode råd og kommentarer med på vejen, men tilføjede afrundingsvis, at det godt nok er byrådet, der træffer den endelige beslutning.