Aggersund og kongernes Jelling

Mads Dengsø Jessen fra Moesgaard Museum binder efterårets foredrag om udgravningerne ved Aggersborg (billedet) sammen med de nyeste teorier om Kongernes Jelling. Arkivfoto

Mads Dengsø Jessen fra Moesgaard Museum binder efterårets foredrag om udgravningerne ved Aggersborg (billedet) sammen med de nyeste teorier om Kongernes Jelling. Arkivfoto

AGGERSUND:Der er næsten tale om en hel føljeton, når menighedsrådene i Løgstør og Aggersund torsdag 18. marts inviterer til årets næste sogneaften. Det sker i Menighedshuset i Aggersund. Her binder Mads Dengsø Jessen fra Moesgaard Museum nemlig efterårets foredrag om udgravningerne ved Aggersborg sammen med de nyeste teorier om Kongernes Jelling. Mads Dengsø Jessen, der er ph.d.-studerende på afdelingen for Forhistorisk Arkæologi på Moesgaard Museum, fortæller om nye udgravninger i Jelling og den ny viden om det ”kongelige område” fra vikingetiden. Udgravninger igennem de seneste år har givet ny indsigt i Jelling-områdets historie og betydning. Det historisk interessante område er først og fremmest langt større end hidtil antaget – et palisadeværk har således indhegnet hele 12 hektar, og umiddelbart rundt om det indhegnede område findes desuden landskabsformer som mose, bæk og søer. Det sidste kan have haft en mulig rituel eller religiøs betydning for området. Og endelig fortæller højene og runestenene om både gammelt og nyt: Gravhøjene og runestenene peger bagud i historien, mens de kristne udtryksformer peger fremad mod en ny tid. Der er fx gjort fund, der kan have haft ideologisk, politisk og religiøs betydning og sigte. Foredraget vil uddybe disse teorier med viden fra de nyeste udgravninger, og endelig vil Mads Dengsø Jessen trække linjer og paralleller til andre af datidens magtcentre i Skandinavien og på kontinentet. Sammen med efterårets velbesøgte foredrag om borganlægget ved Aggersborg vil aftenen med Mads Dengsø Jessen være med til at ruste tilhørerne godt til årets sogneudflugt, der netop går til Jelling. Det er 12. juni.