Aalborg

Agtelse og tillid

Ansatte i politiet er forpligtet af Tjenestemandsloven Paragraf 10 i Tjenestemandsloven foreskriver, at "tjenestemanden skal samvittighedsfuldt overholde de regler, der gælder for hans stilling, og såvel i som uden for tjenesten vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver En af de betjente, der er medlem af "Ryd 1000fryd" har et profilbillede, hvor han bærer sin politiuniform. Ifølge uniformsreglementet er det ikke tilladt at bruge sin uniform i privat øjemed. I en lignende sag fra april 2008, hvor soldater fra Flyvevåbnet havde meldt sig ind i "Gruppen mod muslimer i Danmark", bar flere deres uniform på deres profilbillede. Forvaltningsretsekspert Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole mente dengang, at selvom det var "problematisk", så var det hans vurdering, at soldaterne optrådte som privatpersoner uagtet at de stod frem i uniform.