Pædofili

AIF til kamp mod pædofili

AALESTRUP:I sidste uge kunne Aalestrup Idrætsforening præsentere sin alkoholpolitk og nu kommer turen så til andet og meget væsentligt emne, nemlig forholdsregler i tilfælde af voksnes seksuelle overgreb på børn. Klubben har til formålet udformet en pædofilipolitk. I den forbindelse vil samtlige trænere og ledere, der arbejder med børn under 18 år, blive kontrolleret i det centrale kriminalregister. - Selvfølgelig håber vi, at vi aldrig nogensinde får brug for at rette henvendelse til registret, men hvis det bliver nødvendigt, vil vi ikke holde os tilbage, understreger AIF-formand Hans Bjørn. Alle trænere og ledere har på forhånd givet deres skriftlige accept til, at klubben må rette henvendelse til registret. Ligesom ved alkoholpolitikken hæfter AIF sig ved, at det er vigtigt, at der hersker et tillidsforhold mellem barn og træner/leder. Derfor skal alle sager behandles seriøst og ikke mindst fortroligt, idet eventuelle "fejldomme" kan være meget skadelige for begge parter. Men skulle der opstå mistanke, så er proceduren klar. Der indledes undersøgelser, hvor alle parter inddrages og hvis der stadig viser sig at være begrundet mistanke om overgreb, vil den pågældende træner eller leder blive suspenderet og sagen overdrages til politiet. I AIF forsøger man at forbygge eventuelle ubehagelige episoder ved oplysende arbejde. - Eksempelvis ved at undgå, at den enkelte træner eller holdleder er alene med et barn. Dermed kan vi i et vist omfang hindre mistanke om overtrædelse af de gældende regler, forklarer formanden. De mange henvendelser til centralregistret fra klubber over hele landet har foreløbig kun afsløret otte tilfælde af pædofili. - Det er selvfølgelig otte for meget, men i forhold til de mange børn og trænere/ledere, som dagligt færdes i de danske idrætsforeninger, så er antallet lavt, siger Hans Bjørn. AIFs politikker på forskellige områder kan studeres nærmere på klubbens hjemmeside.