Aalborg

AIH-jubilæum 575 år fejres med Grønlandskonference

AALBORG:Aalborg Industri- & Handelskammer (AIH) fejrer sit 575 års jubilæum næste år ved at indbyde til en spændende konference om Grønland. Ganske vist eksisterede der ingen specielle bånd til Grønland ved grundlæggelsen af handelskammeret i 1431 (dengang under navnet Guds Legems Laug). Men i dag er forbindelsen tæt især i kraft af Grønlandshavnen og godstrafikken til og fra Grønland, og netop næste år skal aftalen om Aalborg som basishavn for Grønlands-godset fornyes. Henning Julin, formand for Grønlandsudvalget under AIH, oplyser, at erhvervskonferencen vil finde sted i 1. halvår 2006. - Konferencen henvender sig til såvel eksisterende som potentielle aktører i den dansk-grønlandske samhandel, og den vil blive ledsaget af forskellige kulturelle aktiviteter, der vil afspejle mangfoldigheden i den grønlandske kultur, fortæller Henning Julin.