Akademikere i kø til gymnasiejob

Det skræmmer ikke nyuddannede og ledige akademikere at komme til at arbejde på et lille udkantsgymnasium som i Fjerritslev. Til to uddannelsesstillinger har skolen modtaget ikke færre end 175 ansøgninger, især fra Nordjylland og Aarhus-området, oplyser rektor Poul Brønfeld.

Det er eftertragtet at komme til Fjerritslev Gymnasium som lærer. 175 cand. mag.’er har lagt billet ind på to stillinger, der oprettes på grund af stigende elevtal og fordi en lærer går på pension. foto: michael bygballe

Det er eftertragtet at komme til Fjerritslev Gymnasium som lærer. 175 cand. mag.’er har lagt billet ind på to stillinger, der oprettes på grund af stigende elevtal og fordi en lærer går på pension. foto: michael bygballe

At det er en uddannelsesstilling betyder, at man som færdig cand. mag. kan undervise på gymnasiet og sideløbende tage den pædagogikum, der gør en til fuldt kvalificeret gymnasielærer. Det kan så ske på et år i modsætning til ellers to, fordi man får undervisningserfaring samtidig. - Vi kan ikke klage over interessen. Der er tilsyneladende mange ledige akademikere, især inden for det humanistiske område, siger Poul Brønfeld. - Men det er da også lidt trist med så mange arbejdsløse inden for dansk, samfundsfag og historie, og jo flere år der går efter deres eksamen, jo sværere får de ved at få job inden for deres fag, tilføjer han. - Kun en meget lille del af ansøgningerne kommer fra naturvidenskabsfolk, og vi er så heldige at have unge fastansatte lærere på det fagområde. Ellers kunne det godt blive svært for os, for folk med de uddannelser kan vælge og vrage. Ud over de to uddannelsesstillinger, der skal besættes, er tre unge lærere i årsvikariater blevet fastansat på Fjerritslev Gymnasium, nemlig Mette Rødbro, Marie Iversen og Jesper Lindgaard. Det er der basis for, både fordi elevtallet stiger efter sommerferien, så der nu bliver fuldt hus på alle tre klassetrin, og fordi lektor Palle Birkholm går på pension. Desuden har flere lærere over 60 år fået en seniorordning med nedsat timetal, oplyser Poul Brønfeld. - Vi ved allerede nu, at to lærere stopper næste år på grund af alder, men jeg er fortrøstningsfuld, når det gælder at få nye lærerkræfter til Fjerritslev. Af skolens nuværende lærere er syv over 60, 11 er mellem 50 og 60, 7 mellem 40 og 50, mens 8 er under 40 år. Men balancen rykker altså lidt til den yngre side med det nye skoleår.