Akkrediteringsrådet og ministeren

Akkrediteringsrådet (ACE Denmark) er et fagligt uafhængigt organ, der blev oprettet i efteråret 2007 efter en lov, der trådte i kraft 1. april samme år. Rådet skal godkende både nye og eksisterende videregående uddannelser ved de danske uddannelsesinstitutioner. Tidligere var det op til videnskabsministeren at afgøre, om et universitet måtte oprette en ny uddannelse. Nu kræver det i stedet en godkendelse fra rådet. Videnskabsministeren har stadig mulighed for at trække i nødbremsen. Den hedder paragraf 10, stk. 3 i lov om akkrediteringsinstitutionen: "Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan undtagelsesvis træffe afgørelse om, at en uddannelse ikke kan godkendes... Afgørelse herom træffes, hvor uddannelsen ikke opfylder lovgivningsmæssige krav eller oprettelsen af uddannelsen ud fra en samfundsøkonomisk betragtning ikke skønnes hensigtsmæssig". KILDE: Videnskabsministeriets og ACE Denmarks hjemmesider

Breaking
Ingen afsluttende prøver for 9. og 10. klasser: 15. april åbner institutioner og skoler for 1.-5. klasse
Luk