Aktie-havn

FREDERIKSHAVN:Som omtalt i NORDJYSKE, tirsdag, traf byrådet beslutning om, at omdanne den kommunale selvstyrehavn til et aktieselskab. Omdannelse sker for at give havnen bedre mulighed for at manøvrere strategisk ved eksempelvis at kunne udskille datterselskaber og indkapsle skattepligtige områder i disse selskaber. Sådanne konstruktioner tjener til at fastholde havnens skattefrihed. Der holdes stiftende generalforsamling for aktieselskabet 23. maj. Forud for beslutningen om omdannelsen gik en heftig debat, hvor SF talte mod en omdannelse. - Det vil åbne en ladeport til at sælge ud af arvesølvet, proklamerede Paul Rode Andersen, som samtidigt anklagede Socialdemokratiet for forligsbrud. - Da havnekøbet blev stemt hjem med vore stemmer skete det under forudsætning af, at vi skulle sikre, at havnen og kommunen kom i parløb men med vandtætte skotter. Den aftale bryder I nu, sagde Paul Rode. Borgmester Erik Sørensen sekunderet af Cai Møller afviste forligsbrud - og omdannelsen kunne derefter ske helt uden SF's hjælp. Denne gang var Venstre nemlig klar til at stemme for.